Profesora Jefe: Nataly Pinilla
+56 9 7468 7711
prof.nataly.p@gmail.com

Horario de atención telefónica y/o whatsapp.

Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs.

Viernes: de 8:00 a 14:00 hrs

Profesora Jefe: Katherine Lillo
‎+56 9 9081 2027
katherinelillo.gonzalez@gmail.com

Horario de atención telefónica y/o whatsapp.

Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs.

Viernes: de 8:00 a 14:00 hrs

 

 

Guia integrada_2°

Leng_Clase 1_Sem15 de marzo 2°

Leng_Clase 2_Sem15 de marzo 2°

Mat_Clase1_Sem15marzo 2°

Mat_Clase2_sem15marzo 2°

Hist_Clase1_Sem15marzo 2°

Cs.Nat_Clase1_sem15 de marzo 2°

Guia integrada_2°

Leng_Clase 1_Sem15 de marzo 2°

Leng_Clase 2_Sem15 de marzo 2°

Mat_Clase1_Sem15marzo 2°

Mat_Clase2_sem15marzo 2°

Hist_Clase1_Sem15marzo 2°

Cs.Nat_Clase1_sem15 de marzo 2°

Actividad Integrada_PreBasica y Primer Ciclo

Leng_Clase 4_Sem22 de marzo

Mat_Clase3_Sem22demarzo

Leng_Clase 3_Sem22 de marzo

Mat_Clase4_Sem22demarzo

Cs.Nat_Clase2_Sem22demarzo

Hist_Clase2_Sem22demarzo

Actividad Integrada_PreBasica y Primer Ciclo

Leng_Clase 4_Sem22 de marzo

Mat_Clase3_Sem22demarzo

Leng_Clase 3_Sem22 de marzo

Mat_Clase4_Sem22demarzo

Cs.Nat_Clase2_Sem22demarzo

Hist_Clase2_Sem22demarzo

ACTIVIDAD INTEGRADA_ABRIL_2°A-B

Leng_Clase 5_Sem29de marzo

Leng_Clase 6_Sem29de marzo

Mat_clase5_sem29 demarzo

Cs.Nat_Clase3_sem29demarzo

Hist_Clase3_sem29de mar

ACTIVIDAD INTEGRADA_ABRIL_2°A-B

Leng_Clase 5_Sem29de marzo

Leng_Clase 6_Sem29de marzo

Mat_clase5_sem29 demarzo

Cs.Nat_Clase3_sem29demarzo

Hist_Clase3_sem29de mar

Actividad de proceso

Cs.Nat_Clase4_sem5deabril

Hist_Clase4_sem5deabril

Leng_Clase 7_Sem 5 de abril

Mat_Clase7_Sem5 de abril

Mat_Clase8_Sem5 de abril

Leng_Clase 8_Sem 5 de abril

Actividad de proceso

Cs.Nat_Clase4_sem5deabril

Hist_Clase4_sem5deabril

Leng_Clase 7_Sem 5 de abril

Mat_Clase7_Sem5 de abril

Mat_Clase8_Sem5 de abril

Leng_Clase 8_Sem 5 de abril

Hist_Clase5_sem12abril

CsNat_Clase5_sem12abril

Leng_Clase 9_Sem12 de abril

Leng_Clase10_Sem12 de abril

Mat_Clase10_Sem12 de abril

Hist_Clase5_sem12abril

CsNat_Clase5_sem12abril

Leng_Clase 9_Sem12 de abril

Leng_Clase10_Sem12 de abril

Mat_Clase10_Sem12 de abril

Leng_Clases 11 y 12_Sem 19 de abril_Evaluacion

actividad integrada

Cs. Naturales e Historia

Matematica

Leng_Clases 11 y 12_Sem 19 de abril_Evaluacion

actividad integrada

Cs. Naturales e Historia

Matematica

Hist_sem26deabril

Cs.Nat_Clase6_sem26 abril

EL POEMA_Leng_Clase 13_Sem 26 de abril

Mat_sem26abril_figuras_2d_3d

Retroalimentación_Leng_Clase13_Sem 26 de abril

Actividad ASINCRONICA_2

ACTIVIDAD POEMA_GALLINITA CIEGA

Muestra 2°A

Hist_sem26deabril

Cs.Nat_Clase6_sem26 abril

EL POEMA_Leng_Clase 13_Sem 26 de abril

Mat_sem26abril_figuras_2d_3d

Retroalimentación_Leng_Clase13_Sem 26 de abril

Actividad ASINCRONICA_2

ACTIVIDAD POEMA_GALLINITA CIEGA

Muestra 2°B

Anexo2_guia de Matematica 2º Basico_martes 4 de mayo

Cs.Nat_sem3mayo

Hist_sem3 mayo

leng_Clase16_Sem 03 de mayo_El puma

Musica y Orientacion_Sem 03 demayo

Tec y Art_Sem03demayo

Ed.física_sem3mayo_HMB

LA FABULA_Leng_Clase 15_Sem 3 de mayo

Anexo2_guia de Matematica 2º Basico_martes 4 de mayo

Cs.Nat_sem3mayo

Hist_sem3 mayo

leng_Clase16_Sem 03 de mayo_El puma

Musica y Orientacion_Sem 03 demayo

Tec y Art_Sem03demayo

Ed.física_sem3mayo_HMB

LA FABULA_Leng_Clase 15_Sem 3 de mayo

Mat_sem10demayo_el tiempo

Letra N_Leng_Sem10 de mayo

Letra H_Leng_Sem10 de mayo

Cs.Nat_sema10mayo_tipos de materiales

Historia_sem10 mayo-Tipos-de-paisaje

Mat_sem10demayo_el tiempo

Letra N_Leng_Sem10 de mayo

Letra H_Leng_Sem10 de mayo

Cs.Nat_sema10mayo_tipos de materiales

Historia_sem10 mayo-Tipos-de-paisaje

Hist_sem7dejunio

Cs. Nat_sem7dejunio

Leng_Sem 07 de junio

Leng_Sem07 de junio_G2

Mat_sem7dejunio

Hist_sem7dejunio

Cs. Nat_sem7dejunio

Leng_Sem 07 de junio

Leng_Sem07 de junio_G2

Mat_sem7dejunio

Mat_sem14 de junio

Leng_Sem14 de junio_G1

Leng_Sem 14 de junio_G2

Hist_sem 14 de junio

Act. Mat_ 15 de junio

Cs. Nat_sem 14 de junio

Actividades Asincrónicas_14 a 23 de junio

Mat_sem14 de junio

Leng_Sem14 de junio_G1

Leng_Sem 14 de junio_G2

Hist_sem 14 de junio

Act. Mat_ 15 de junio

Cs. Nat_sem 14 de junio

Actividades Asincrónicas_14 a 23 de junio

Act. Mat_ 22 de junio

Hist_ sem 21 de junio

Mat_sem 21 de junio

Cs. Nat__sem 21 de junio

Act. Mat_ 22 de junio

Hist_ sem 21 de junio

Mat_sem 21 de junio

Cs. Nat__sem 21 de junio